Irrigation properties of Kuchurgan and Baraboi Water Reservoirs

  • S. M. Yurasov
  • V. D. Karaulov
  • M. H. Perchenko
  • E. O. Yudyna
  • N. V. Hrabko
Keywords: irrigative assessment, water quality, Kuchurgan reservoir, Baraboi reservoir, detailed typification of irrigation waters, salinization

Abstract

The problem of irrigation of agricultural lands in the southern part of Ukraine, including Odesa Region, has been and still remains extremely important. The limited amount of water resources of irrigation quality forces the nation to create artificial reservoirs for water accumulation with the purpose of their further use for irrigation. Sources of reservoirs recharge in the southern part of Odesa Region usually include the Danube and the Dniester whose waters meet irrigation conditions. However, mixing the Danube or Dniester water with the water from natural reservoirs, together with the influence of local factors of water quality formation, lead to changes in water masses properties. Sasyk Reservoir is one of the examples: the water from the reservoir, when mixed with the Danube water, may be used for irrigating only light, well-permeable and drained soil, whilst the Danube water is suitable for irrigating all types of soils throughout the warm period of the year.

The article presents an overview of different methods of irrigation water assessment. It offers detailed typification of irrigation waters based on natural waters typification offered by Aliokin O.A., and includes a table for calculating the concentration of toxic hypothetical salt in water samples of different subtypes. The water quality assessment of Kuchurgan and Baraboi Reservoirs was performed according to the studied methods. It is found that the irrigation properties of their water masses significantly differ. Kuchurgan Reservoir: mineralization of water during 90% of the warm period (WP) is in the range of 1-3 g/dm3; according to the classification of Kostiakov A.M. such water faces "increased danger" of salinization (category 3); the amount of toxic salts does not exceed 2.4 g/dm3; water of subtype IIb (84% of the WP); composition of toxic salts is represented by NaCl (max 0.92 g/dm3), Na2SO4 (max 0.79 g/dm3) and MgSO4 (max 1.5 g/dm3); the total content of chloride and sodium sulfate in the water does not exceed the standard value for watering light, well-permeable and drained soils; the magnesium content promotes salinization during 70-75% of the WP. Baraboi Reservoir: water salinity does not exceed 1 g/dm3; according to Kostiakov A.M. watering requires a "careful approach" (category 2) during 71% of the WP, and 29% of water falls into "good" category (category 1); the ratio of major ions refers to subtypes IIa (53%) and IIb (41%); according to Bezdnina S.Ya. water belongs to category I (suitable for irrigation of all types of soils) with a probability of 65% during the WP and to category II (suitable for irrigation of most types of soils) – with 35% probability; the amount of magnesium adversely affects the soil during 53% of the WP.

The water masses of Kuchurgan and Baraboi Reservoirs are suitable for irrigation, but require a careful approach due to the possibility of magnesium salinization. The water of Baraboi Reservoir has the best irrigation properties and is suitable for watering most types of soils. The water of Kuchurgan Reservoir may be used only for watering light, well-permeable and drained soils.

References

Na pivdni Ukrainy mozhe zapratsiuvaty pilotnyi proekt z iryhatsii zemli [A pilot project on land irrigation may start operating in the south of Ukraine]. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-irygacija-pivden-ukrajiny/31165680.html (Accessed: 10.05.2021). (in Ukr.)

Kulibabin, A.G., Nezvinskii, A.F. & Kichuk, I.D. (1997). Ekologo-ekonomicheskiye aspekty orosheniya i ratsional'nogo prirodopol'zovaniya v zone Dunay-Dnestrovskoy orositel'noy sistemy Odesskoy oblasti [Ecological and economic aspects of irrigation and environmental management in the area of the Danube-Dniester irrigation system of the Odessa Region. Black Sea branch of Ukrainian Environmental Academy of Sciences. Odessa. (in Russ.)

Studonova, K.S. & Yurasov, S.M. (2020). [Comparison of irrigation properties of the Danube and Dniester rivers]. Materialy XIX naukovoi konferentsii molodykh vchenykh ODEKU [Proceedings of the XIX scientific conference of young scientists of Odessa State Environmental University], 25-29 May. Odesa, p. 149. (in Ukr.)

Yurasov, S.M. & Kuzmyna, V.A. (2019). [Irrigative assessment of water quality of Sasyk]. Ukraïnsʹkij gìdrometeorologìčnij žurnal [Ukrainian hydrometeorological journal], 224, pp. 112-121. (in Ukr.)

Sidorenco, F., Gutsul, T., Bogdevic, O. et al. (2020). Long-term environmental risks of pollution of the Dniester river basin by obsolete pesticides. Proceedings of the International Conference „EU Integration and Management of the Dniester River Basin”, Chisinau, October 8-9, 2020. Chisinau: Eco-TIRAS. pp. 282-285.

Yarov, Ya.S. (2010). Hidrokhimichnyi rezhym ta ekolohichnyi stan richky Baraboi [Hydrochemical regime and ecological condition of the Baraboy river]. Ukraïnsʹkij gìdrometeorologìčnij žurnal [Ukrainian hydrometeorological journal], 7, pp. 200-210. (in Ukr.)

Yarov, Ya.S. (2012). Otsinka yakosti vody richky Baraboi za hidrokhimichnymy pokaznykamy. Vìsnik Odesʹkogo deržavnogo ekologìčnogo unìversitetu [Bulletin of Odessa state environmental university], 13, pp. 177-186. (in Ukr.)

Kovalyova, N.V., Medinets, I.V. & Medinets, S.V. (2017). Troficheskiy status vod Kuchurganskogo limana [Trophic status of the waters of the Kuchurgan estuary]. Materialy mezhdunarodnoy konferensii «Integrirovannoe upravlenie transgranichnym baseynom Dnestra: platforma dlya sotrudnichestva i sovremennye vyzovy. Tiraspol', 26-27 oktyabrya 2017 goda. [Materials of the international conference “Integrated management of the Dniester transboundary basin: a platform for cooperation and modern challenges. Tiraspol, October 26-27, 2017]. pp. 183-186. (in Russ.)

Kasapova L.V. et al. (2017). Gidrokhimicheskie osobennosti dvukh kantrastnykh (Dubossarskogo i Kuchurganskogo vodokhranilishch [Hydrochemical features of two contrasting (Dubossary and Kuchurgan) reservoirs]. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii «Integrirovannoe upravlenie transgranichnym baseynom Dnestra : platforma dlya sotrudnichestva i sovremennye vyzovy. Tiraspol', 26-27 oktyabrya 2017 goda [Materials of the international conference “Integrated management of the Dniester transboundary basin: a platform for cooperation and modern challenges. Tiraspol, October 26-27, 2017], pp. 164-166. (in Russ.)

Slyusarev, V.N., Terpelets, V.I. & Shvets, T.V. (2014). Metodicheskiye ukazaniya po provedeniyu prakticheskikh zanyatiy po distsiplinye «Meliorativnoye pochvovedeniye» [Guidelines for conducting practical classes on the subject “Land-reclamation soil science”]. Krasnodar: KubSAU. (in Russ.)

Kostyakov, А.N. (1960). Osnovy melioratsii [Basics of land reclamation]. Moscow: State of Agricultural Literature. (in Russ.)

Zanosova, V.I. & Molchanova, T.Ya. (2017). Otsenka kachestva podzemnykh vod i stepeni ikh prigodnosti dlya orosheniya [Assessment of groundwater quality and degree of their suitability for irrigation]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Altai State Agrarian University], № 6 (152), pp. 49-53. (in Russ.)

Zaydelman, F.R. (2003). Melioratsiya pochv [Soil Reclamation]. 3rd ed. corrected and add. Moscow: Publishing House of the M.V. Lomonosov Moscow State University. (in Russ.)

Arinushkina, E.V. (1970). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv [Manual on chemical analysis of soil]. 2nd ed. revised and enlarged. Moscow : Publishing House of Moscow State University. (in Russ.)

Zaydelman, F.R. et al. (2007). Praktikum po kursu «Melioratsiya pochv» [Workshop on the course "Soil melioration"]. Moscow: Publishing House of the M.V. Lomonosov Moscow State University. (in Russ.)

Astapov, S.V. (1958). Meliorativnoe pochvovedenie (praktikum) [Meliorative soil science (practical)]. 2d ed., revised and updated. Moscow: Agricultural literature State publ. (in Russ.)

Maksimov, V.M. (ed). (1979). Spravochnoe rukovodstvo gidrogeologa [Reference guide hydrogeologist]. 3rd ed. reclaiming and add. Vol. 1. Leningrad: Nedra. (in Russ.)

Alekin, O.A. (1970). Osnovy gidrokhimii [Basics of hydrochemistry]. Leningrad: Gidrometeoizdat. (in Russ.)

Bezdnina, S.Y. (2013). Nauchnye osnovy otsenki kachestva vody dlya orosheniya [Scientific basis for assessing the quality of irrigation water]. Ryazan: The P.A.Kostychev RSATU Publ. (in Russ.)

Atdaev, S. & Akmamedov, B. (2012). Kachestvo vody glavnogo kollektora turkmenskogo ozera «Altyn Asyr» [Water quality of the main collector of the Turkmen lake “Altyn Asyr”]. International scientific and practical journal, 3-4, pp. 18-19. (in Russ.)

Published
2021-06-30
How to Cite
Yurasov, S. M., Karaulov, V. D., Perchenko, M. H., Yudyna, E. O., & Hrabko, N. V. (2021). Irrigation properties of Kuchurgan and Baraboi Water Reservoirs. Ukrainian Hydrometeorological Journal, (27), 106-116. https://doi.org/10.31481/uhmj.27.2021.11
Section
Environmental Aspects of Nature Management